• (057) 341 44 15
  • (067) 574 61 66

Захист посівів соняшнику від бур’янів

Соняшник є однією з основних олійних культур світового землеробства. В теперішній час соняшник – одна з небагатьох рентабельних в сільськогосподарському виробництві культур, що зумовило значне розширення його посівних площ. Значною перешкодою на шляху отримання високих врожаїв соняшнику є високий рівень засміченості посівів.

Тому важливою складовою частиною сучасних технологій вирощування соняшника є застосування різних методів захисту рослин від бур'янів. Посіви соняшника засмічуються переважно злаковими та двосім’ядольними бур’янами. Найбільшої шкоди вони завдають культурі в перший період розвитку, коли культурні рослини ростуть порівняно повільно. Сучасні відомості та рекомендації з проблеми захисту соняшнику від бур'яни не узагальнені в спеціальній літературі. Значну увагу їм надають філії іноземних фірм в Україні, однак вони не завжди доступні широкому колу фахівців.Цвітіння соняшнику

В останні роки в хімічному методі боротьби з бур'янами у соняшнику відбулися істотні зміни. Майже повністю змінився асортимент гербіцидів. Сучасні препарати характеризуються менш токсичним впливом на навколишнє середовище, більш високою біологічною ефективністю, зменшилася норма їх витрати.

Для ефективного використання хімічного засобу захисту соняшника від  бур’янів важливе значення має вибір гербіцидів. Гербіциди – хімічні препарати з групи пестицидів, які використовуються для знищення небажаних трав’янистих рослин (бур’янів). Відомо понад 1000 сполук з гербіцидними властивостями. Для боротьби з бур’янами використовується близько 200. Їх асортимент постійно поповнюється та оновлюється.

Організація успішного захисту посівів соняшнику від бур’янів неможлива без надійної інформації про ступінь забур’яненості посівів і видового складу бур’янів. Для обліку забур’яненості посівів використовують в основному чотири методи: окомірний, кількісний, ваговий і кількісно-ваговий. Для виробничих потреб застосовують переважно окомірний (візуально-кількісний) метод А.І. Мальцева, згідно якого  поле проходять по діагоналі і через рівні проміжки реєструють бур’яни всіх видів.

Дані спостережень оцінюють за чотирибальною шкалою: 1 бал – бур’яни в посіві поодинокі; 2 бали – бур’яни вже непоодинокі, але їх в посіві ще мало; 3 бали – бур’янів багато, але менше, ніж культурних рослин; 4 бали – бур’янів більше, ніж культурних рослин і вони їх заглушують. Середнє з оцінок забур’яненості декількох ділянок становить бал засміченості посіву.

Сходи соняшникуЗважаючи на різні строки вегетаційного періоду бур’янів, окомірне оцінювання забур’яненості слід проводити кілька разів – на початку, всередині та наприкінці вегетації. Окомірний метод визначення забур’яненості поля через свою спрощеність застосовують лише під час оперативного обстеження, яке проводять на початку вегетації рослин. Результати цього обстеження є обґрунтуванням необхідності проведення поточних заходів для боротьби з бур’янами (боронування, внесення гербіцидів тощо) з моменту появи сходів культури і під час дальшого догляду за її посівами.

Економічно обґрунтованим можна вважати використання гербіцидів за умов їх застосовування на полях, де небезпека від втрат урожаю перевищує можливі матеріально-грошові витрати на проведення хімічних заходів боротьби. Рівень забур’яненості, що спричинює втрати врожаю, які у вартісній оцінці дорівнюють затратам на застосування гербіцидів, відповідає економічному порогові шкідливості бур’янів.

Гербіциди, що підходять для захисту соняшника від бур’янів, можна умовно розділити на кілька груп: гербіциди суцільної дії, ґрунтові (базові) та післясходві (страхові) гербіциди. Гербіциди суцільної дії (буран, вулкан, гліфос, гліфосат, домінатор, космік, напалм, раундап, раундап Біо, раундап Макс, санглі, торнадо, ураган форте, факел, фозат, чистопол) можна використовувати для обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника. Можна вносити їх навесні по вегетуючих бур’янах за 2 тижні до сівби соняшника. До обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи. Норма внесення – 3-6 л/га.

Гербіциди ґрунтової дії вносять перед сівбою і до появи сходів. Вони зазвичай забезпечують тривалий захист соняшнику у перші тридцять днів розвитку. Серед ґрунтових гербіцидів вагому частку складають препарати на основі ацетохлору (аценіт, ацетоган, трофі, герб, харнес, роллер, сапфір), трифлураліну (трифлурекс, трефлан), металахлору (дуал голд), прометрину (промет, прометрекс, гезагард) та флурохлоридону (рейсер).

Найбільшого поширення з способів внесення ґрунтових гербіцидів набуло обприскування поверхні ґрунту з наступним загортанням робочого розчину ґрунтообробними знаряддями. Під дією сонячного випромінювання ґрунтові гербіциди швидко розкладаються, тому їх треба одразу ж загортати в грунт. Активність ґрунтових гербіцидів залежить і від вологості ґрунту, яка повинна бути не нижчою за 20 %. У сухому ґрунті дія окремих гербіцидів послаблюється, повільніше проходить їх детоксикація. Не випадково у всіх рекомендаціях вказують норму витрати робочої рідини 250-400 л/га.Утворення суцвіть соняшнику

І навпаки, за високої вологості ґрунту чи рясних дощів окремі препарати промиваються в нижні шари ґрунту, швидко втрачають токсичність, а верхній шар ґрунту, вільний від гербіциду, стає сприятливим середовищем для проростання бур’янів. Крім того, опади під час внесення і впродовж 6 год після внесення гербіциду також знижують його ефективність. В посушливих умовах найкраще діють грунтові гербіциди на основі трифлураліну (трифлурекс, трефлан).  Вносити гербіциди слід за тихої безвітряної погоди, що забезпечує рівномірне їх нанесення на рослини і ґрунт.

Препарати з діючою речовиною ацетохлор (аценіт, ацетоган, трофі, герб, харнес, роллер, сапфір), трифлуралін (трифлурекс, трефлан), металахлор (дуал голд) знищують проростки однорічних злакових бур’янів (мишію сизого та зеленого, проса курячого) і двосім’ядольних (лободи білої, щириці білої, щириці відігнутої, кураю та ін.).

Такі бур’яни, як гірчиця польова, амброзія, нетреба, паслін, редька дика, гірчак розлогий, осот городній й канатник, відносно стійкі проти препаратів на основі ацетохлору, трифлураліну та металахлору. Для знищення цих бур’янів застосовують ґрунтові гербіциди на основі прометрину (промет, прометрекс, гезагард) та флурохлоридону (рейсер).

Також для цього використовують бакові суміші препаратів з діючою речовиною ацетохлор або трифлуралін, або металахлор разом із препаратами протидводольної спрямованості на основі прометрину та флурохлоридону. З застосуванням сумішей гербіцидів рейсер 1,5-2 л/га + аденіт 1,5-2 л/га, ацетоган 1,5 л/га + прометрекс 1,5 л/га, трофі 1,5 л/га + гезагард 2 л/га, аденіт 1,5-2 л/га + прометрекс 1,5-2 л/га підсилюється дія проти однорічних злакових та дводольних бур’янів за рахунок синергізму різних діючих речовин та розширюється спектр знищуваних бур’янів. Комбінація цих ґрунтових гербіцидів майже два місяця ефективно контролює більшість однорічних дводольних та злакових бур’янів. Вовчок в посівах соняшнику

За наявності в посівах однорічних злакових бур’янів (друга хвиля забур’яненості) таких, як мишій сизий і зелений, куряче просо тощо, у фазі 3-6 листків соняшника, поля обробляють після сходовими, або страховими, гербіцидами (грамініциди) – фюзілад супер 125 ЄС, фуроре супер, оберіг 90, арамо 45, фюзілад форте 150 ЄС, міура 125 тощо.

В останні роки із збільшенням площі посіву соняшника великою проблемою на цих полях є засміченість їх багаторічними дводольними та коренепаростковими бур’янами, а також вовчком.  Для їх знищення використовують препарат тривалої дії Євро-Лайтінг 4,8 % в.р. (1-1,2 л/га) у фазі 2-4 справжніх листків на посівах гібридів, стійких до імідозолових гербіцидів, що вирощуються за системою Clearfield. У системі захисту соняшника Клеарфілд Плюс використовують Євролайтінг Плюс 24 % в.р. в дозі 1,6-2,5 л/га (тільки на гібридах, стійких до цього гербіциду). Технологія вирощування соняшнику Сlearfield, яка у перекладі з англійської мови означає «чисте поле», стала одним із дієвих високоефективних способів винищення бур'янів, що важко викорінюються, а також вовчка. 

Технологія вирощування соняшнику Сlearfield базується на використанні високоефективного гербіциду Євро-Лайтнінг виробництва німецької компанії BASF і високоврожайних гібридів соняшнику, стійких до цього гербіциду. Гербіцид Євро-Лайтнінг з класу імідозалінів має унікальну здатність проникати у рослину як через листя, так і через ґрунт, і таким чином завдає подвійного удару по бур'янах. Завдяки такому механізму дії гербіциду Євро-Лайтнінг не тільки знищуються бур'яни, що зійшли, але й запобігається поява другої і наступної їх хвиль. У результаті посіви соняшнику до збирання залишаються практично чистими від бур'янів.